Česká asociace zoologických zahrad a akvárií , aneb …zpět do přírody…

Česká asociace zoologických zahrad a akvárií, z.s. je stavovskou organizací zoologických zahrad, která má hájit zájmy členů v legislativním procesu zákonů ovlivňujících zoo a ochranu přírody, podporuje ochranu biodiverzity, zvyšuje odbornou úroveň členských zoo, ale i subjektů, které mají zájem zoologickou zahradu založit.

Asociace zdůrazňuje význam zoologických zahrad pro zachování ohrožených druhů živočichů budováním záložních populací v ex – situ , proto se řádným členem může stát pouze subjekt s platnou licencí pro provozování zoo ,který zároveň již odchoval minimálně jeden ohrožený druh živočicha.
Členem čekatelem se může stát již vzniklá zoo, které se odchov ohroženého druhu dosud nezdařil a dále pak subjekt, který provozuje zařízení pro chov nebo ochranu zvířat a čestně prohlásí, že ve lhůtě dvou let požádá o licenci pro provozování zoologické zahrady.
Za účelem zvyšování odborné úrovně členských zoo ustanovila asociace odborné komise – pro savce, ptáky a plazy, které se budou scházet minimálně jedenkrát ročně k vyhodnocení aktuálního stavu chovu a ochrany, předávat si zkušenosti a informace a koordinovat populace ohrožených živočichů u svých členů.

Asociace zahájila svojí činnost v květnu tohoto roku, postupně si vytváří své struktury a informační systém, stánek na výstavě Exotika v Lysé nad Labem je první společnou aktivitou. Aktuálně má asociace pět členů řádných a šest členů čekatelů.
Po stránce zakladatelské se jedná o neveřejnoprávní subjekty, vzniklé z vůle svých majitelů nebo provozovatelů, kteří prokázaly významné odborné, chovatelské , ale mnohdy i podnikatelské úsilí, neboť se pohybují v prostředí, kde po desítky let fungují veřejnoprávní, neboli státní, zoo, plně dotované z veřejných rozpočtů, což značně pokřivuje ekonomické prostředí privátních zoo, které až na vyjímky, dotace nedostávají a pakli-že ano,tak jen v míře nesrovnatelné s veřejnoprávními subjekty. Přesto některá tato zoo prosperují již více než deset let.Je to díky tomu, že jako soukromníci investují své prostředky maximálně hospodárně a provoz svých zoo řídí osobně s přímým vlivem na něj, což se projevuje větší efektivitou vložených prostředků. Tuto svojí manažerskou funkci slučují zároveň i s citem pro chov zvířat, které se projevují významnými chovatelskými úspěchy:

Gaviál indický – Krokodýlí ZOO Protivín
Puštík brýlatý – ZOO Plasy
Lev jihoafrický – ZOO Dvorec
Gundi saharský – ZOO Terárium Praha

Členská zoo je mnohdy označována jako malá zoo, ale mají velký význam pro návštěvníky a zájemce o zvířata. Jsou většinou snadno dostupná, návštěvníci se dočkají osobního přístupu s výkladem nebo komentovaným krmením zvířat. Proto přitahují stovky tisíc návštěvníků ročně. Jen v loňském roce navštívilo zoologické zahrady sdružené v naší asociaci téměř půl milionu spokojených návštěvníků a v místě svého působení tvoří významné turistické cíle.

Stanovisko CZAZA k návrhu novely zákona č.246/1992 Sb., „…proti týrání zvířat“

Česká asociace zoologických zahrad a akvárií, z.s., podporuje uzákonění minimálních rozměrů ubikací pro chov velkých kočkovitých a psovitých šelem, medvědů a hyen a zároveň souhlasí se zákazem raného odstavu mláďat za účelem jejich využití v tzv. kontaktních zoo, tj. zařízení bez licence k provozování zoologických zahrad, ale zoo napodobujících, pro komerční mazlení a fotografování.

V zásadě však nesouhlasíme s plošným zákazem chovu vybraných skupin zvířat, např. jedovatých hadů a velkých kočkovitých šelem, neboť ochrana proti týrání je dostatečně již uzákoněna, jen není jednotně a důsledně vymáhána.

Rovněž aktivisticky vynucený zákaz forem podnikání, jako jsou cirkusy, považujeme za současného tolerování jiných obdobných drezur – sokolnictví, jezdectví, psí agility apod., za zásadně nespravedlivý a při současném tolerování zjevného týrání zvířat v podmínkách ,,velkého“ podnikání, jako jsou halal porážky a klecový chov drůbeže, za pokrytecký.